Insights Discovery

Insights Discovery: persoonlijkheid optimaal inzetten

Een persoonlijk rapport geeft inzicht in het eigen kunnen en zijn. Deze voorkeuren qua werkstijl, perceptie en communicatie worden gekoppeld aan een kleurrijke en verrijkende interactie.

Insights Discovery: Persoonlijke Profiel Analyse, met Management Audit en Sterkte/Zwakte analyse, team- en communicatieadvies.

Typische resultaten na een Insights Discovery workshop:
• Inzicht in de eigen kwaliteiten en valkuilen
• Een beter begrip van collega’s
• Heldere en duidelijke communicatie
• Ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal
• Speelse manier om discussies makkelijker aan te gaan
• Blijvend effect door meegeleverd instrumentarium