Management Teaming

Vissen weten niet wat water is

Zoals vissen niet weten wat water is, tot ze op het droge terechtkomen, zijn ook teams zich zelden bewust van hun onbewuste patronen. Dat geldt zowel voor de kernkwaliteiten, als voor de valkuilen en beperkende patronen waar jullie regelmatig in verstrikt geraken.

Je kan dan bewust nog zo effectief en efficiënt mogelijk werken, die onderhuidse en onbewuste gewoonten nemen telkens de overhand.
Als externe en onpartijdige teamcoach zien wij die patronen en reiken we jullie handvaten aan om zelf doorbraken te realiseren.

In een Management Teaming traject lopen wij met jullie mee. In een doortastende intakefase bepalen we samen de gewenste uitkomst en droombeeld waar jullie naar streven.

Daarnaast helpt ons instrumentarium om de dynamiek in kaart te brengen:
Insights Discovery geeft inzicht over de persoonlijkheid van teamlid en teamdynamiek.
• De scan met Lencioni’s 5 Dysfunctions of a team geeft snel en makkelijk aan waar de knelpunten zitten. Bovendien opent het de dialoog rond verbeterpunten
• Psychologische veiligheid is een basisvoorwaarde. We leren jullie stapsgewijze hoe duurzaam vertrouwen te installeren.
Sociocratie 3.0 is een uitgebreide toolkit met praktische en beproefde patronen en technieken om beter samen te werken in een complexe omgeving en meer gedragen besluiten te nemen.
Systemische Organisatie Opstellingen maken onzichtbare hindernissen bewust en tastbaar.

Wat houdt Management Teaming in?

Ga met ons samen op pad voor een traject met je team rond…
• Een heldere visie, missie en waarden
• Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden
• Gelijkwaardige en gedragen besluitvorming
• Heldere en haalbare doelen
• Eerlijke en transparante feedback
• Praktische tools en tips voor welzijn
• Omgaan met verandering en transitie
• Het optimaliseren van interne en externe samenwerking
• Het ontwikkelen van persoonlijke groei en leiderschap

We pakken concreet de meest essentiële thema’s aan, waaronder:
• Waar zitten de (onbewuste) valkuilen?
• Waaruit putten we onze energie en ‘spirit’?
• Hoe verbinden we hoofd, hart, handen en bezieling?
• Wanneer vieren we onze successen?
• Hoe leren we luisteren naar wat nog niet is gezegd?
• Hoe creëren we een veilige leercultuur?
• Wat kan een persoonlijke coach voor mij betekenen?

Het resultaat

De training levert jullie het volgende op:
• De ‘spirit’ is helder en geeft richting en goesting
• Leren navigeren via spanning in plaats van ze weg te stoppen
• Een veilige feedback cultuur
• Gezonder leren omgaan met druk en stress
• Slechte gewoonten transformeren
• Beter omgaan met spanning en conflict
• Balans herstellen tussen mens- en resultaatgerichtheid
• Een fijne werkplek waar mensen gewoon graag zijn
• Open en vertrouwde werkrelaties

In onze samenwerking vragen we van jullie:

1

De MOED om
naar de wortels te graven.

2

Het VERTROUWEN in
je eigen potentieel en dat van ons.

3

Het GEDULD om
de resultaten te laten groeien.